logo MVTV.cz

Krajské kolo recitační přehlídky se konalo v Aši

Ostatní Ašsko

V porotě zasedli např. herci ze Západočeského divadla v Chebu Pavla Janiššová a Jindřich Skopec, nebo plzeňský pedagog Roman Černík. Ocenění čekalo všechny účastníky přehlídky, postoupit však mohli jen ti nejlepší.

(pr)
Poděkování pořadatelů z ašské ZUŠ (A. Pokorná, P. Hošková, J. Zacharová, L. Schwalbová, T. Zacharová a P. Březina) patří: MŠMT ČR, Krajskému úřadu v Karlových Varech, Domu dětí a mládeže SOVA Cheb, MěÚ Aš - odboru školství, Infocentru Aš, Petainer Czech Holdings s. r.o., oběma porotám ve složení: Mgr. MgA. Roman Černík, Mgr. MgA. Tereza Pecharová, Mgr. Pavla Sovová, Jindřich Skopec, Pavla Janišová, Mgr. František Kaska a také všem soutěžícím a jejich pedagogům z celého Karlovarského kraje.

Přidat nový komentář