logo MVTV.cz

VYHLEDÁVACÍ STUDIE NAŠLA MÍSTO PRO NOVÝ CHEBSKÝ BAZÉN

Z měst Chebsko

Na podzim loňského roku si město nechalo zpracovat vyhledávací studii. Jejím úkolem bylo najít nevhodnější lokalitu pro budoucí výstavbu nového plaveckého bazénu a případně i technologicky navazujícího zimního stadionu. V užším výběru bylo nakonec šest území napříč celým městem Cheb. Nejvýhodnější se jeví lokalita zahrádkářské kolonie na konci Dragounská ulice mezi sídlišti Spáleniště a Hradčany. Město tedy vstoupilo do jednání s vedením zahrádkářské kolonie o případném řešení. Majitelům zahrádek by byly nabídnuty náhradní lokality a také by dotčeným zahrádkářům byly přednostně nabízeny nově uvolněné zahrádky. V případě výstavby by bylo dotčeno zhruba 100 zahrádek, tedy polovina z této lokality. Stavět by se začalo nejdříve za dva roky. Jedná se totiž o významný a velký projekt, u kterého chce vedení města najít shodu napříč celou radou města. Celkové náklady, které se předběžně mají dostat k částkám 250 až 300 milionů, chce město podpořit financováním z dotací.

Přidat nový komentář