logo MVTV.cz

MĚSTSKÁ POLICIE V CHEBU SHRNULA SVOU ROČNÍ ČINNOST

Z měst Krimi Chebsko

Městská policie předložila na posledním jednání rady města Cheb výroční zprávu za rok 2020. Zpráva napomohla vedení města k řešení problémů v Chebu. Ze zprávy jasně vyplývá, že i přes kovidové období zvládla MP plnit úkoly, které byly zadány vedením města. Slovy dat, za loňský rok kontaktovalo tísňovou linku 156 přes 5031 oznamovatelů, což je srovnatelné s rokem předchozím. Nárůst zaznamenala Městská policie v Chebu v počtu evidovaných přestupků. Celkový počet 6495 přestupků za loňský rok znamená nárůst o zhruba 600 případů. V dopravě řešili strážníci také o zhruba 500 případů více. Za rok 2020 to bylo celkem 5850 přestupků. Zcela srovnatelně se s předchozím obdobím pohybovaly odtahy vraků v počtu 19 a odchyt zvířat především psů s 41 odchyty. Na poloviční počet se snížil odvoz na protialkoholní záchytnou stanici Sokolov. Městská policie se věnuje také prevenci. Za rok 2020 proběhlo 72 přednášek na základních školách, 1 na mateřské škole, 18 praktických částí dopravní výchovy pro čtvrté třídy základních škol, 10 preventivních akcí pořádaných pro veřejnost a další.

(pr)

Přidat nový komentář