logo MVTV.cz

SOKOLOV HLEDÁ ŘEŠENÍ PO ZRUŠENÍ BEZDOPLATKOVÝCH ZÓN

Z měst Krimi Sokolovsko

Město Sokolov patřilo v řešení bytové migrace mezi průkopníky. Jako první zavedlo opatření bezdoplatkové zóny. Podle vedení města to byl jediný rozumný nástroj jak zamezit migraci za levným bydlením bez jakékoli vazby na město, práci a další okolnosti. Po skokovém nárůstu nových příchozích bez práce a zájmu o okolní vznikají obavy na straně obyvatel. Na vedení města se tak téměř každodenně obracejí občané Sokolova se svými stížnostmi. Bohužel se město stává zcela bezmocným, protože Ústavní soud zrušil bezdoplatkové zóny, které v Sokolově alespoň částečně bránily vydělávat obchodníkům s chudobou. Na základě této situace vstoupilo město do jednání se Svazem města a obcí, aby se na mezirezortním jednání hledalo řešení této situace. Ze strany Sokolova zazní nejhlasitěji návrh na zřízení cenové mapy, která by určila maximální výši nájemného v lokalitě.

Přidat nový komentář