logo MVTV.cz

SVŮJ ZÁJEM O POLITIKU I ZKUŠENOSTI CHCE OBTISKNOUT DO ROLE MÍSTOSTAROSTY V CHEBU PAVEL PAGÁČ

Z měst Chebsko

Pavel Pagáč je rodilým Chebanem, dobrovolným hasičem a také člověkem, který se zajímá o život kolem sebe a politiku. V minulém období působil jako radní města. V gesci bude mít odbor majetkoprávní, odbor investic a kromě dalšího také městskou policii. Nový místostarosta chce prosazovat investice do oprav komunikací. Za velký úkol považuje řešení parkování jak pro obyvatele, tak návštěvníky města Cheb. Jednou z uvažovaných variant je například nový parkovací dům. A stejně, jako dalším členům vedení, jsme i panu Pagáčovi položili otázku, co prvního mu přijde na mysl, když se řekne město Cheb. „Domov, město, které mám rád, město, které jsem reprezentoval a chci reprezentovat. Chci tady žít a chci, aby se tady nám všem žilo společně dobře,“ říká místostarosta.

(pr)

Přidat nový komentář