logo MVTV.cz

OD ZÁŘÍ BUDE V SOKOLOVĚ PŮSOBIT VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Z měst Sokolovsko

Po ročním vyjednávání města Sokolov, společně s Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. a také Nemocnicí Sokolov, se stranám podařilo najít řešení pro realizaci vysokoškolského studia v oboru všeobecné ošetřovatelství. Výsledkem je, že se na podzim tohoto roku otevře 1. ročník kombinovaného bakalářského studia v Sokolově. Podle vyjádření starosty města Petra Kubise jde o zásadní obrat v oblasti zajištění zdravotní péče, který pomůže situaci nejen na Sokolovsku. V souvislosti s transformací, kterou Sokolov prochází, je to signál pro další rozvoj a rozšíření možností studia i následného pracovního uplatnění. V současné době začíná nábor studentů do prvního ročníku. Výuka kombinované formy bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je určená zájemcům s ukončeným středoškolským studiem na střední zdravotnické škole v programu Praktická sestra (Zdravotnický asistent) nebo vyšší odborné škole v programu Diplomovaná všeobecná sestra. Přihlášku je potřeba podat nejpozději do 21. srpna 2024. Více informací ke studiu je možné nalézt pod tímto odkazem: https://www.vszdrav.cz/prijimaci-rizeni Dalším podstatným faktorem je spolupráce a podpora ze strany Nemocnice Sokolov. Ta je dlouhodobě partnerem města v oblasti rozvoje zdravotnických služeb pro obyvatele Sokolova a novinkou pro ni není ani spolupráce se školami, se postarala o kompletní vybavení učebny pomůckami pro odbornou výuku všech požadovaných výkonů. „Dlouhodobě podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, kterým pomáháme i s náklady na studium. Díky tomu už dnes na této soukromé škole studuje část našich sestřiček. Otevření pobočky v Sokolově bude pro ně velmi komfortní. Získají možnost pokračovat ve studiu přímo na místě a ušetří tak spoustu času za dojíždění do Prahy. Takže v budoucnosti očekáváme i zvýšení zájmu našich zaměstnanců o studium na této škole,“ uvedla Jitka Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov. Podle ní je otevření pobočky Vysoké školy zdravotnické ve městě dobrou zprávou i z hlediska připravovaného rozvoje nemocnice. „Vznik nového urgentního příjmu i plánovaný rozvoj dalších částí Nemocnice Sokolov přinese nové pracovní příležitosti pro řadu zdravotnických profesí. A pobočka Vysoké školy zdravotnické v našem městě je jedním z kroků, jak je úspěšně naplnit.“ Město má navíc v plánu pokračovat v rozvoji a to směrem k dennímu studiu. Jednání probíhají také se Zdravotnickou záchranou službou o možnosti otevření studia Zdravotnický záchranář. V oblasti finanční podpory pro studenty se městu povedlo dojednat, že Karlovarský kraj vyhlásí program na podporu tohoto studia. To by bylo vázáno následným zaměstnáním v krajských nemocnicích.

Přidat nový komentář